FAQ (otázky-odpovědi)

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás.

Otázka

Co znamená ukončení protokolu TLS verze 1.1 a 1.2. (přechod na vyšší zabezpečení portálu EET Ministerstvem financí)?

Otázka

K jakým změnám ve snížené sazbě DPH dochází od 1.5.2020? Je nařízení platné vzhledem k pozastavení 3. fáze EET?

Odpověď

Ačkoliv je zákonem pozastavena závěrečná fáze EET, oblast sazeb DPH je pozastavením EET nedotčena. Původní zákon č. 256/2019 Sb., kterým se u vybraných služeb a zboží od 1. 5. 2020 mění sazby DPH, zůstává beze změn. S účinností od 1. 5. 2020 tedy dochází k příslušným změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu o DPH. Více informací zde (e-trzby). Upřesňující popis Ministerstva Financí uplatnění snížené sazby DPH 10%  ke stažení zde.

Otázka

Jak postupovat v případě končící platnosti pokladního certifikátu k evidenci tržeb?

Odpověď

V případě končící platnosti je toto signalizováno chybovým hlášením pokladny min. 30 dnů před ukončením platnosti (od verze FM pro rok 2019 a vyšší) Pro vydání nového certifikátu se prosím přihlaste do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (Správa údajů evidence tržeb), dostupné na Daňovém portálu zde. Následně po vygenerování nového certifikátu (*.p12) je tento třeba nahrát do pokladny, případně SC Converteru ("Data EET"), dle platných návodů EET, popřípadě kontaktujte svoji smluvní servisní organizaci. V případě, že bude v pokladním zařízení používán neplatný certifikát, nebudou transakce EET odesílány na daňový portál. Při vygenerování nového certifikátu původní nezneplatňujte, učiňte tak až po nahrání nového do pokladního systému !

Otázka

Jsem zákazník se službou poplatku za údržbu a vývoj. Kde naleznu akuální verze Firmware pro pokladny, kterou jste vydali?

Odpověď

Verze jsou vydávány v návaznost na změny platné legislativy v ČR, náš vývoj a požadavky našich zákazníků.  Aktuální verze naleznete zde. Vaši aktuální verzi v pokladním zařízení zjistíte u svého dodavatele, případně dle  popisu v uživatelských návodech jednotlivých modelů pokladen, které jsou ke stažení zde. Tyto verze nejsou funkční na pokladních zařízeních, které nemají uhrazen poplatek za údržbu a vývoj!

Otázka

Proč jste zavedli poplatek za údržbu a vývoj pokladen, pokladních zařízení?

Odpověď

Dlouho před samotným zavedením EET jsme se připravovali, abychom mohli zajistit přizpůsobení starých i nových modelů našich pokladen (stáří některých modelů pokladen, které jsme přizpůsobili a pro které udržujeme podporu je i více než 10 let). Bezprostředně před a po zavedení EET byla práce velice intenzivní, ale i dnes systém vyžaduje kompetentní vývoj a údržbu, servisní podporu, která byla do 31.12.2018 poskytována zdarma. Při současném vývoji trhu tyto náklady nejsme schopni nést sami a jsme si vědomi zodpovědnosti za již fungující pokladny a pokladní systémy.

Otázka

Jakým způsobem poplatek za údržbu a vývoj objednat?

Odpověď

Objednávka poplatku musí obsahovat, IČ, DIČ, sériové číslo pokladny nebo pokladen, telefonní číslo, mail, jméno servisní organizace. Objednávky je možno zasílat na objednat@serd.cz ihned nebo kliknutím zde. Faktury budou vystaveny na začátku ledna 2019 se sedmidenní splatností a zaslány na uvedený mail. Zasláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů.

Otázka

Musím uhradit poplatek za údržbu a vývoj za servisní nebo záložní pokladnu?

Odpověď

Ne, pokud servisní nebo záložní pokladna dočasně (po dobu opravy) nebo úplně nahradí pokladnu, která poplatek uhrazen má.

Otázka

Pokud neuhradím poplatek za údržbu a vývoj, poskytnete mi servis pokladny, poradenství ..?

Odpověď

Ne. Podpora bude poskytována servisním oddělením naší společnosti pouze pokladnám, pokladním systémům, které mají uhrazeny poplatek za údržbu a vývoj.

Otázka

Pokud neuhradím poplatek za údržbu a vývoj, bude mi pokladna nebo pokladní zařízení fungovat?

Odpověď

Dokud nenastanou legislativní či technické změny nebo nedojde k poruše pokladny nebo pokladního systému, pokladna či pokladní systém odladěný k 31.12.2018, bude funkční.

Otázka

Je nutný servis pokladního zařízení z důvodu změny SSL certifikátu DigiCert Global Root G2, Finanční správou od 10.9.2018?

Odpověď

Všechny naše modely pokladních zařízení, které vyhovují EET, budou provozu schopné bez jakéhokoli servisního zásahu u koncového uživatele plně v souladu s novým SSL certifikátem MF. V této souvislosti není třeba provádět žádné úpravy na Vaší pokladně. Tato úprava je námi propokladní zařízení poskytnuta bezplatně.

Otázka

Jakým způsobem a je nutné synchronizovat čas (letní/zimní období) na pokladnách SC a SERD pro účely EET?

Odpověď

Při správném nastavení pokladních systémů (řízení EET) u modelů: SC ECR4xT, SC ECR550T/TF, LCD SC-8000 dochází k synchronizaci automaticky. U starších pokladen modelů SERD je třeba se řídit postupem uvedeným programovacích návodech. U modelů pokladních systémů SERD (tj. při použití modulu SC Converter) doporučujeme provést synchronizaci zhruba 1x týdně volbu v režimu X - 94 "HOTOVOST" (více zde). V případě přechodu letní/zimní období je třeba postupovat v souladu s tímo dokumentem.

Otázka

Pokladna SC ECR 4xT, ECR 550T/T, LCD SC-8000 mi hlásí chybu SD karty (zaplněno 80, zaplněno 90)?

Odpověď

SD karta je již plně zaplněna transakcemi EET nebo elektronickým žurnálem. V případě zaplnění nad 90 (90%) již není možný prodej bez její výměny za novou, vyčtení dat (archivaci) a výmazu nebo pouze výmazu. Postup výměny, výmaz je uveden v uživatelském návodu EET nebo kontaktujte Vašeho dodavatele.

Otázka

Jak zjistit stav zaplnění SD karty EET transakcemi v SC Converteru u starších modelů pokladen SERD ? Je nutno hlídat stav zaplnění ?

Odpověď

Stav zaplnění SD karty stejně jako ostatní údáje související s EET je možno zjistit vyvoláním stavu SC Converteru (Režim-X pokladny, volba: 94 [POKLADNA-HOTOVOST]). Stav zaplnění SD karty  je nutno pravidleně ověřovat a nesmí být překročen přes 99 (99%), doporučujeme výměnu SD karty nebo její výmaz při zjištění stavu zaplnění kolem 80 - 90%. Detailní popis zobrazovaných hodnot, jejich význam a veškeré další podrobnosti (výměnu, výmaz SD karty SC Converteru) naleznete v uživatelském návodu EET (kapitola 1 a kapitola 4).

Otázka

Nedaří se mi vyplnit údaje z účtenky pro loterie Účtenkovka, kde je chyba ?

Odpověď

S největší pravděpodobností vyplňujete údaje chybně z účtenky. Doporučujeme zkontrolovat Vámi zadané údaje, v tomto odkazu naleznete, které údaje použít z účtenky.

Otázka

Mám autentizační údaje z FÚ, kde najdu portál pro přihlášení, zaregistrovaní provozovny  a vygenerování -  stažení certifikátu pro EET ?

Odpověď

Autentizační údaje lze získat osobně na FÚ nebo prostřednictvím datové schránky po vyplnění žádosti. Jakmile je máte, vše potřebné dále uděláte na daňovém portálu zde.

Otázka

Provozuji registrační pokladnu SERD, SC nebo dotykový terminál LCD SC-8000. Bude možný  přechod na EET (elektronickou evidenci tržeb) ?

Odpověď

Ano, naše pokladní systémy budou splňovat požadavky EET a jsou technicky na řešení připraveny. Bližší infromace neleznete v sekci elektronické evidence tržeb .

Otázka

Jakým způsobem bude komunikovat pokladna či terminál s Finanční správou po zavedení EET ?

Odpověď

                 1. LCD Terminál SC-8000

Interní rozhranní, které je již součástí terminálu určené ke komunikaci s PC, přes internet, s mobilními číšníky, s bankovními terminály, s externími tiskárnami bude zajišťovat komunikaci pokladny s Finanční správou přes internet. Informace o každé hotovostní tržbě bude v okamžiku zaplacení poslána terminálem prostřednictvím internetu k zaevidování v centrálním datovém úložišti Finanční správy. Jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který tiskárna terminálu vytiskne na účtenku. Co je třeba ke zprovoznení zde.

                2.  ECR SC 40T / 42T

Interní rozhranní bude zajišťovat komunikaci pokladny s Finanční správou přes Internet. V současné době prodávaný mode pokladny již obsahuje rozhranní pro komunikaci s PC, přes Internet, s bankovními terminály, s externími tiskárnami pokladny bude zajišťovat komunikaci s Finanční správou. Informace o každé hotovostní tržbě bude v okamžiku zaplacení poslána pokladnou prostřednictvím internetu k zaevidování v centrálním datovém úložišti Finanční správy. Jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který pokladna vytiskne na účtenku. Co je třeba ke zprovoznení zde.

                 3. ECR SC 550T, ECR SC 550TF, ECR SC 550TF REST, ECR SC 550T REST

Interní rozhranní bude zajišťovat komunikaci pokladny s Finanční správou přes Internet. V současné době prodávané rozhranní určené ke komunikaci s PC, přes Internet, s mobilními číšníky, s bankovními terminály, s externími tiskárnami pokladny bude zajišťovat komunikaci s Finanční správou. Informace o každé hotovostní tržbě bude v okamžiku zaplacení poslána pokladnou prostřednictvím internetu k zaevidování v centrálním datovém úložišti Finanční správy. Jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který pokladna vytiskne na účtenku. Co je třeba ke zprovoznení zde.

                4. PŘEVÁŽNÁ ČÁST POKLADEN ŘADY SERD

Externí rozhranní bude zajišťovat komunikaci pokladny s Finanční správou přes internet. Informace o každé hotovostní tržbě bude v okamžiku zaplacení poslána pokladnou prostřednictvím internetu k zaevidování v centrálním datovém úložišti Finanční správy. Jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který pokladna vytiskne na účtenku. Co je třeba ke zprovoznení zde.

Otázka

Jak zjistím aktuální verzi pomocného programu SC (SERD Pomocník, Pomocník-SKLAD nebo Pomocník MONEY S3 ?

Odpověď

Aktuální verzi lze zjistit spuštěním programu a volbou v hornim menu programu: "NÁPOVĚDA" - "O APLIKACI ..", kdy je následně zobrazeno okno s údaji následovně:

Otázka

Jak zjistím aktuální verzi aplikačního programu SERD Obchod, Restaurace nebo Výroba ?

Odpověď

Aktuální verzi lze zjistit spuštěním programu a volbou v hornim menu programu: "NÁPOVĚDA" - "O APLIKACI ..", kdy je následně zobrazeno okno s údaji následovně:

Otázka

Jak zjistím platnost licence aplikačního programu SERD Obchod, Restaurace nebo Výroba ?

Odpověď

Platnost licence lze zjistit spuštěním programu a volbou v hornim menu programu: "NÁPOVĚDA" - "O APLIKACI ..", kdy je následně zobrazeno okno s údaji následovně:

Otázka

Skončila mi platnost licence programu SERD Obchod nebo SERD Restaurace. Bude program i nadále funkční a mohu ho provozovat ?

Odpověď

Ano, i po skončení platnosti licence bude program plně funkční a lze ho bez problémů provozovat. Po skončení platnosti licence není ale nárok na bezplatný update programu, proto doporučujeme zakoupení navazujícího update programu. Tím si zajistíte jistotu plné funkčnosti vzhledem k legistativním změnám a dále získáte veškeré nově vyvíjené integrované funkce programů.

Otázka

Jak je možno změnit prodejní kód (EAN) prodejní položky PLU v aplikačních programech SERD Obchod, Restaurace, Výroba, pokud je již nahraná v pokladně ?

Odpověď

Postup změny je uvedný ke stažení zde.

Máte problémy s výběrem?
Naši kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí a odpoví.

+420 553 620 729 info@serd.cz
Prosím čekejte...

Kontaktujte nás!

Povinné položky je nutné vyplnit

Kontaktní údaje

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
Mírová 716/12
746 01 Opava

IČ: 25822969
DIČ: CZ25822969

Tel.: +420 606 811 325
E-mail: info@system-commerce.cz


Všechny kontakty