Poplatek za údržbu a vývoj

V souvislosti s údržbou a zajištěním provozu pokladních systému SERD a SC pro rok 2020 bude možno přihlásit k Poplatku ve výši 1.200 Kč bez DPH pokladny, které mají uhrazený Poplatek za rok 2019 do 10.1.2020. Od 11.1.2020 bude výše Poplatku 1.600 Kč bez DPH. K nově zakoupeným pokladnám poskytujeme 12 měsíců podpory v rámci Poplatku zdarma. Poplatek se váže k sériovému číslu poklady a je převoditelný na jinou pokladnu stejného majitele v případě odstavení původní pokladny (z důvodu vyřazení, poruchy, ukončení činnosti ....) Neaktivní pokladny (starší, záložní, přeprodané), bude možno přihlásit do systému za poměrnou část 100 Kč bez DPH za započatý měsíc. Aktivní pokladny, které nemají uhrazený Poplatek pro rok 2019 je možno přihlásit k Poplatku 2020 do 10.1.2020 za 2.400 Kč bez DPH. Od 11.1.2020 bude výše Poplatku 2.800 Kč bez DPH.

Poplatek je určen k úhradě našich nákladů spojených:

 • s kontrolou a profylaxí systému EET našich pokladních systémů
 • s reakcí na legislativní a technické změny
 • s reakcí na případné výpadky systému EET našich pokladních systémů
 • s kompetentní orientací v problematice pokladních systémů a EET
 • s naší komunikací s kontrolními orgány ČR např. dle zákona č. 280/2009 Sb.

 

Na základě těchto skutečností jsme schopni:

 • reagovat na dotazy dodavatelů a koncových uživatelů pokladních systémů
 • na dotazy kontrolních orgánů
 • dohledat a opravit chybně zaslaná data nebo chybné nastavení pokladního systému
 • zajistit kompatibilitu s novými operačními systémy s novými hardwary a nahradit již nedostupné.

 

Poradenskou a servisní podporu, ať už směrem ke koncovým zákazníkům či dodavatelům pokladních systémů, budeme poskytovat pokladnám, které mají uhrazený poplatek a aplikačním programům s platnou licencí (nejčastější dotazy). Jedná se zejména o:

 • poskytování aktualizací programů v pokladních zařízeních (firmwarů) v souvislosti s legislativními změnami, v souvislosti s nahrazováním a připojováním nových přídavných zařízení a v souvislosti s dalším vývojem
 • změny DIČ
 • reakci na požadavky a dotazy kontrolních úřadů
 • doposílání a nápravu transakcí EET
 • opravy databází
 • servis hardwaru
 • telefonické či mailové poradenství
 • servis pokladních systémů přes internet (vzdálenou správu).

Ceny poradenské a servisní podpory se řídi našimi Obchodními podmínkami.

Při neuhrazení poplatku při stávajícím stavu pokladního systému v současných podmínkách systém fungovat bude. Záruční podmínky tímto nejsou dotčeny.

Objednávka poplatku musí obsahovat, IČ, DIČ, sériové číslo pokladny nebo pokladen, telefonní číslo, mail, jméno servisní organizace. Objednávky je možno zasílat na objednat@serd.cz (kliknutím na odkaz). Faktury budou vystaveny na začátku ledna 2020 se sedmidenní splatností a zaslány na uvedený mail. Zasláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro tyto účely.  Společnost SYSTEM-COMMERCE s.r.o. se zavazuje nakládat s těmito údaji dle GDPR

Odpovědi na některé otázky neleznete v FAQ (otázky-odpovědi)

Aktuální verze pro pokladny

05.09.2019

Verze vydána 28.6.2019: SC ECR 4XT, řada SC ECR 550T/TF/TF-R

Verze vydána 28.6.2019: LCD SC-8000

Verze vydána  5.9 2019: ECR SERD, řada 360T/TF, 362T/TF, 579, 465T/TF, 466 T/TF, 650F

Verze vydána  4.7 2019: SC Converter

Číst více

Máte problémy s výběrem?
Naši kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí a odpoví.

+420 553 620 729 info@serd.cz
Prosím čekejte...

Kontaktujte nás!

Povinné položky je nutné vyplnit

Kontaktní údaje

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
Mírová 12
746 01 Opava

IČ: 25822969
DIČ: CZ25822969

Tel.: +420 606 811 325
E-mail: info@system-commerce.cz


Všechny kontakty