Poplatek za údržbu a vývoj

V souvislosti s údržbou a zajištěním provozu pokladních systému SERD a SC pro rok 2024 bude možno přihlásit k Poplatku ve výši 1.200 Kč bez DPH pokladny, které mají uhrazený Poplatek za rok 2023 do 12.1.2024. Od 13.1.2024 bude výše Poplatku pro tyto pokladny 1.800 Kč bez DPH. K nově zakoupeným pokladnám poskytujeme 12 měsíců podpory v rámci Poplatku zdarma. Poplatek se váže k sériovému číslu poklady a je převoditelný na jinou pokladnu stejného majitele v případě odstavení původní pokladny (z důvodu vyřazení, poruchy, ukončení činnosti ....) Neaktivní pokladny (starší, záložní, přeprodané), bude možno přihlásit do systému za poměrnou část 120 Kč bez DPH za započatý měsíc.

Poplatek je určen k úhradě našich nákladů spojených:

 • s reakcí na legislativní a technické změny
 • nové verze Firmware pokladen reagující na legislativní změny
 • s kompetentní orientací v problematice pokladních systémů
 • s naší komunikací s kontrolními orgány ČR např. dle zákona č. 280/2009 Sb.

 

Na základě těchto skutečností jsme schopni:

 • reagovat na dotazy dodavatelů a koncových uživatelů pokladních systémů
 • poskytovat podporu servisním organizacím koncových uživatelů
 • na dotazy kontrolních orgánů
 • dohledat a opravit chybně zaslaná data nebo chybné nastavení pokladního systému
 • zajistit kompatibilitu s novými operačními systémy s novými hardwary a nahradit již nedostupné.

 

Poradenskou a servisní podporu, ať už směrem ke koncovým zákazníkům či dodavatelům pokladních systémů, budeme poskytovat pokladnám, které mají uhrazený poplatek a aplikačním programům s platnou licencí (nejčastější dotazy). Jedná se zejména o:

 • poskytování aktualizací programů v pokladních zařízeních (firmwarů) v souvislosti s legislativními změnami, v souvislosti s nahrazováním a připojováním nových přídavných zařízení a v souvislosti s dalším vývojem
 • reakci na požadavky a dotazy kontrolních úřadů
 • opravy databází
 • servis hardwaru
 • telefonické či mailové poradenství
 • servis pokladních systémů přes internet (vzdálenou správu).

Ceny poradenské a servisní podpory se řídi našimi Obchodními podmínkami.

Záruční podmínky tímto nejsou dotčeny.

Objednávka poplatku musí obsahovat, IČ, DIČ, sériové číslo pokladny nebo pokladen, telefonní číslo, mail, jméno servisní organizace. Objednávky je možno zasílat na objednat@serd.cz (kliknutím na odkaz). Faktury budou vystaveny na začátku ledna 2023 se sedmidenní splatností a zaslány na uvedený mail. Zasláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro tyto účely.  Společnost SYSTEM-COMMERCE s.r.o. se zavazuje nakládat s těmito údaji dle GDPR

Odpovědi na některé otázky neleznete v FAQ (otázky-odpovědi)

Aktuální verze pro pokladny

14.12.2023

Verze vydána 20.12.2023: SC ECR 4XT, řada SC ECR 550T/TF/TF-R

Verze vydána 20.12.2023: LCD SC-8000

 

Číst více

Máte problémy s výběrem?
Naši kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí a odpoví.

+420 553 620 729 info@serd.cz
Prosím čekejte...

Kontaktujte nás!

Povinné položky je nutné vyplnit

Kontaktní údaje

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
Mírová 716/12
746 01 Opava

IČ: 25822969
DIČ: CZ25822969

Tel.: +420 606 811 325
E-mail: info@system-commerce.cz


Všechny kontakty