Podrobnosti k návrhu zákona v připomínkovém řízení

18.02.2015

Nový zákon počítá s tím, že zákazníci budou mít za povinnost převzít účtenku. Podnikatelé se však nemusí obávat, že je budou muset zákazníkům rvát do rukou. Předložený zákon sice celý systém elektronické evidence tržeb specifikuje (například zavádí pro zákazníky povinnost převzít účtenku), nutno však poznamenat, že nad řadou věcí zůstává stále viset otazník. Konkrétní podobu a harmonogram totiž mají upravit až vyhlášky ministerstva. Zatím jsme neshledali žádnou překážku v přizpůsobení našich pokladních systémů.

 

Základní principy systému


Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení nový zákon, který by měl od roku 2016 zavést elektronickou evidenci tržeb. Ta bude dle ministerstva stát na následujících pilířích: 

 • elektronizace při současném zajištění ochrany dat,
 • on-line přístup správce daně k údajům,
 • umožnění dobrovolného zapojení veřejnosti do kontroly dodržování zákona,
 • otevřené hardwarové řešení,
 • otevřené softwarové řešení.


Zákon vymezuje, že za evidovanou tržbu se považuje platba poplatníkovi (příslušnému podnikateli), která je uskutečněna prostřednictvím:

 • hotovosti,
 • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
 • poukázky na zboží nebo služby,
 • šeku,
 • směnky nebo
 • jednotek, které reprezentují peněžní prostředky.

Co všechno budou podnikatelé odesílat a vydávat na účtence


Po předání informací o provedené transakci správce daně potvrdí zaevidování transakce přidělením a okamžitým zasláním zvláštního čísla transakce prostřednictvím stálého elektronického spojení. V případech výpadku připojení bude umožněno zaslat údaje dodatečně, a to do 48 hodin. Součástí zasílaných údajů má být vždy:

 • celková částka tržby,
 • způsob úhrady tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka vytvořený poplatníkem, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a datovou zprávou; způsob tvorby bezpečnostního kódu stanoví ministerstvo financí vyhláškou,
 • údaj o pořadí účtenky, 
 • identifikace provozovny a pokladního místa a
 • jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozdělení celkové částky dle sazeb daně z přidané hodnoty.


Ministerstvo financí navíc stanoví vyhláškou další požadované údaje o tržbě.

Zákon rovněž stanovuje, jaké všechny údaje bude muset obsahovat účtenka. Součástí účtenky má být vždy:

 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • fiskální identifikační kód jako jednoznačný identifikátor vytvořený správcem daně potvrzující zaevidování tržby,
 • údaj o pořadí účtenky,
 • identifikace provozovny a pokladního místa a
 • údaj o tom, zda byla tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.


Stejně jako v případě zasílaných údajů může ministerstvo povinné náležitosti účtenky rozšířit vyhláškou.

Ohledně elektronické evidence tržeb budou muset podnikatelé též podat žádost o autentizační údaje, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, kterou budou muset odeslat skrze datovou schránku na adresu určenou pro evidenci tržeb nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy na technickém nosiči datových zpráv, jehož formu zveřejní správce daně.

zdroj

Zpět na výpis

Máte problémy s výběrem?
Naši kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí a odpoví.

+420 553 620 729 info@serd.cz
Prosím čekejte...

Kontaktujte nás!

Povinné položky je nutné vyplnit

Kontaktní údaje

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
Mírová 12
746 01 Opava

IČ: 25822969
DIČ: CZ25822969

Tel.: +420 606 811 325
E-mail: info@system-commerce.cz


Všechny kontakty